Even voorstellen

De VZW C.A.D.R.E. werd op 21 oktober 2004 opgericht, op initiatief van ouders van gehandicapte jongeren, hun vrienden en professionelen uit de gehandicaptenzorg.
Ze heeft zich tot doel gesteld een ontwikkelingscentrum op te richten onder de vorm van een pedagogische hoeve voor 25 volwassen gehandicapten.
Er is inderdaad een nijpend gebrek aan opvangplaatsen voor deze jongvolwassenen. Zo vallen na hun schooltijd alle activiteiten weg en meteen ook hun sociaal leven.

CADRE heeft zich dus tot doel gesteld in dagopvang te voorzien en in een later stadium residentiële opvang aan te bieden.
We zijn er ons terdege van bewust dat na het wegvallen van de ouders iemand de zorg voor deze mensen zal moeten opnemen.

In april 2011 verwierf de VZW met eigen middelen een stuk grond van 5,3 ha te Cligneval bij Malmedy.
Oktober 2013 luidt het begin in van activiteiten met de doelgroep van het centrum, en dit eveneens met eigen fondsen, want wij kunnen op geen enkele subsidie rekenen.

De VZW nu

    ?>
  • Concerts au profit de CADRE

    Les Sept Couleurs du Chant organise deux concerts (avec 110 choristes) au...

    Meer weten

LA CAD'RINE

plan architecture Soutenez-nous

Wij willen de persoonlijke ontwikkeling en de deelname aan de samenleving van de gehandicapte medemens bevorderen, ongeacht de aard van die handicap.
Wij willen de mogelijkheden van elke resident ontwikkelen, hem integreren in een gemeenschap die in zijn behoeften voldoet en waar hij in een familiale omgeving kan open bloeien.
Wij willen de integratie in de samenleving bevorderen door een open leefgemeenschap te creëren, en door het centrum kenbaar te maken bij een breed publiek.

We wensen ook een voortrekkersrol te spelen inzake ontmoetingskansen tussen gehandicapte en niet-gehandicapte personen en zo een integratiedynamiek in de streek op gang brengen.
Dankzij haar aantrekkelijke ligging in de natuur wordt de hoeve met haar bewoners een belangrijke bondgenoot voor Malmedy en omgeving, met name voor het onthaal van bezoekers (scholen, ondernemingen, klanten van de hoevewinkel enz...)

Recente fotogalerij

Aucune galerie.

Dank aan onze partners