De pedagogische hoeve

De pedagogische hoeve

De pedagogische hoeve van de VZW CADRE zal volwassen gehandicapte personen (mannen zowel als vrouwen) opvangen. De doelgroep omvat personen met een lichte tot zware mentale handicap en bestaat uit mensen die zich tot het buitenleven aangetrokken voelen. Werken op de hoeve is een aantrekkelijke leerschool voor gehandicapten.

Landbouwactiviteiten zijn enerzijds erg divers (wat toelaat dat iedereen aangepast werk krijgt) en bieden anderzijds aan iedere hoevegebruiker de kans de eigen mogelijkheden te ontwikkelen. De dagdagelijkse activiteiten worden uiteraard aangepast aan ieders mogelijkheden

 

Een open blik op de wereld

We wensen ook een voortrekkersrol te spelen inzake ontmoetingskansen tussen gehandicapte en niet-gehandicapte personen en zo een integratiedynamiek in de streek tot stand te brengen. Dank zij haar aantrekkelijke ligging in de natuur wordt de hoeve met haar gebruikers een belangrijke bondgenoot voor Malmedy en omgeving, met name voor het onthaal van bezoekers (scholen, ondernemingen, klanten van de hoevewinkel enz…)

 

Werkomgeving

We willen vooral een aangename leefomgeving tot stand brengen, gastvrij en open op de buitenwereld. Een plaats waar iedereen zich thuis kan voelen in een familiale en gezellige sfeer.

 

Contact met dieren

Bevoorrechte contacten met dieren, het leven in open lucht en in verbondenheid met de natuur laten aan de hoevegebruikers toe hun capaciteiten te ontwikkelen. Het opnemen van verantwoordelijkheid voor dieren bevordert de sociale ontplooiing van de gehandicapte persoon en vermeerdert zijn gevoel van eigenwaarde. De band tussen mens en dier stimuleert ook het zelfvertrouwen en vergroot de autonomie.

 

De werkhuizen

Er worden 4 ateliers voorzien waarin opvoeders, bewoners en onderhoudspersoneel complementair samenwerken.

  • Een veeteeltatelier: verzorgt de aanwezige hoevedieren (geiten, koeien, schapen en varkens) en neerhofdieren (kippen, ganzen, konijnen, eenden…)
  • Een tuinbouwatelier: deze personen verzorgen de groenten- en fruitproductie. Zij zijn eveneens verantwoordelijk voor de aanplantingen, de afvalverwerking, compostering, maai- en snoeiwerken. De bebloeming van de hoeve hoort ook tot hun bevoegdheid.
  • Een verwerkingsatelier: hier wordt de productie uit veeteelt en tuinbouw verwerkt: geitenkaas, oliën, confituur, vruchtensap, quiches… Artisanale producten maken (bloemstukjes bv.) hoort ook tot de mogelijkheden. De hoevewinkel die de productie te gelde maakt, wordt uitgebaat.
  • Een huisatelier: waakt over de autonomie van de persoon en zijn leerproces hieromtrent: keukenwerk aanleren, waken over eigen gezondheid en hygiëne, budgetbeheer, sociaal leven…

 

Activiteiten

Productie: vooral gericht op neerhofdieren en kleinvee, een groentetuin en een boomgaard. Alle producten worden biologisch gekweekt. De arbeid door de hoevegebruikers verricht komt ten goede aan het geheel en wordt didactisch verantwoord aangeleerd. Er wordt gewerkt met normale werktijden, rekening houdend met ieders bioritme.

Ontspanning: kan eveneens overdag ingelast worden. We denken aan actieve en sportieve ontspanning die een algemeen welbevinden bevorderen.

Huishouden: de gebruikers zullen ook huishoudelijke taken op zich nemen: post ophalen en versturen, onderhoud van de gemeenschappelijke lokalen, was-en-strijk, bereiding van de maaltijden…

Alle activiteiten staan in dienst van de persoonlijke integratie, helpen een dagritme te volgen, zijn een opwaardering van de persoon. De persoonlijke verrijking primeert dus op snelheid of op een te resultaatgerichte arbeid.

 

Maandelijkse activiteiten

In afwachting van de bouwwerken, organiseert de VZW sinds 2013, en dit met eigen fondsen, maandelijks activiteiten met de toekomstige gebruikers van de hoeve. Eén maal per maand komen onze jongvolwassenen samen op onze bouwgrond. Zij brengen er de dag door met activiteiten, begeleid door een gespecialiseerde opvoedster.

U vindt fotoreportages van deze dagen in het gedeelte “Foto’s en video’s” van deze site.