Historiek

2004-2014 :

een decennium geschiedenis…

2004-2008

–   5 jaar tijdens dewelke onze vrijwilligersploeg aangroeit tot meer dan 200 op vandaag.

Zij verzamelen fondsen die de realisatie van ons project moeten mogelijk maken: de oprichting van een pedagogische hoeve voor 25 volwassen gehandicapten.

–   Wij zijn steeds méér aanwezig in de evenementenwereld: Francofolies, circuit van Francorchamps, tennistornooien…

–   Diversificatie van onze activiteiten waaraan onze toekomstige begunstigden nu reeds kunnen deelnemen: creatie en productie van zelfklevers, badges enz…

–   Productie van de “Cad’rousse” vanaf 2008: een bier waarvan de VZW het recept bezit en waarvan reeds 50.000 flessen een afnemer vonden.

2009

Het volume van onze activiteiten, het grote aantal administratieve dossiers en de zoektocht naar partners noopt ons ertoe een secretaresse in dienst te nemen.

2010-2011

We kunnen met eigen middelen een stuk grond van 5,3 ha aankopen op een heuvel bij Malmedy (Cligneval)

Waarde: 155.000 €

2012

Uitwerken van een bouwplan voor het hoofdgebouw en bijgebouwen.

2013

Bouw van de eerste tunnelserre en aanplanting van onze boomgaard.

Deze bestaat uit 400 fruitbomen en -struiken.

Het aanplanten gebeurde door de laatstejaars van de landbouwschool van La Reid.

Er worden concrete contacten gelegd met onze partners: de Stichting Koningin Paola, de CERA-stichting, BNP Paribas GH Lux, de Rondetafel van Verviers…

Opstarten van maandelijkse activiteiten op onze bouwgrond met de toekomstige gebruikers.

2014

– De Rotary Club Malmedy-Hoge Venen ondersteunt ons tot aan de volledige afwerking en opstart van ons centrum en overhandigt ons een eerste cheque van 5000 € op 31 juli.

–   Bouw van de tweede tunnelserre en van een bijenstal

–   Erkenning van de gegrondheid van ons project door het Ministerie van Financiën die ons meteen de toelating verleent fiscale attesten aan onze schenkers toe te kennen.

–   Lancering van de “Operatie Baksteen”.